email

Blog là kênh truyền thông nhưng ít được tin tưởng nhất

Bản báo cáo dựa trên số liệu của một cuộc khảo sát hơn 2,000 người tiêu dùng ở Mỹ. Người tiêu dùng đánh giá Facebook

14 cách để thu thập các danh sách email khách hàng

Tiếp thị qua điện thoại – Nếu bạn thường xuyên giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, đừng quên hỏi họ địa chỉ email