cách thu thập danh sách email

14 cách để thu thập các danh sách email khách hàng

Tiếp thị qua điện thoại – Nếu bạn thường xuyên giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, đừng quên hỏi họ địa chỉ email