cách kiếm tiền trên messenger

Facebook vừa tiết lộ kế hoạch có thể kiếm tiền thông minh từ Messenger

Mark từng nói công ty sẽ chờ đợi khi sản phẩm có 1 tỷ người sử dụng rồi mới tập trung xây dựng những mô