Social Media Marketing

Cách sử dụng social media để đẩy mạnh Public Relations (PR)

Hiện nay, báo chí cũng dựa vào những thông tin trên social networks để khai thác chủ đề viết bài. Việc bạn đưa thông tin,

4 gợi ý giúp xây dựng chiến lược marketing online cho người mới

Ba lô du lịch, ba lô laptop. Khi đã thành công với 2 sản phẩm chủ lực thì bạn có thể mở rộng sản phẩm

Viral Marketing : Virus là gì ?

Bài này thực sự chưa giúp bạn định nghĩa hẳn về 1 con Virus – bài này chỉ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về

Blog là kênh truyền thông nhưng ít được tin tưởng nhất

Bản báo cáo dựa trên số liệu của một cuộc khảo sát hơn 2,000 người tiêu dùng ở Mỹ. Người tiêu dùng đánh giá Facebook

Web 2.0 là thế nào?

Hàng triệu người đã trở nên quen thuộc với những công cụ này thông qua các trang web như Facebook, Wikipedia, Second Life… hoặc bằng