Blog là kênh truyền thông nhưng ít được tin tưởng nhất

Bản báo cáo dựa trên số liệu của một cuộc khảo sát hơn 2,000 người tiêu dùng ở Mỹ.

Người tiêu dùng đánh giá Facebook là kênh mà họ hầu hết tin tưởng nội dung tạo ra bởi một thương hiệu hay công ty, trong khi đó, là địa chỉ kém tin tưởng nhất, theo báo cáo gần đây của tập đoán Acquity.

Bản báo cáo dựa trên số liệu của một cuộc khảo sát hơn 2,000 người tiêu dùng ở Mỹ.

Những người tham gia khảo sát đánh giá Facebook trung bình với điểm số 4 như là nguồn nội dung có thể tin tưởng từ các thương hiệu (1=tin tưởng nhất; 10= ít tin tưởng nhất). Báo và tạp chí xếp vị trí thứ hai (điểm trung bình 4,4), theo sau là và truyền hình (với điểm trung bình là 5,3 cho mỗi loại).

Trong khi đó, Blog được xếp vào kênh kém tin tưởng nhất với điểm số trung bình là 8,1.

Những thế hệ trẻ tin tưởng các kênh xã hội hơn là những người lớn tuổi: 29% người tiêu dùng độ tuổi từ 18 đến 22 và 32% người tiêu dùng độ tuổi từ 23 đến 30 đánh giá Facebook là một kênh nội dung đáng tin tưởng nhất, trong khi chỉ có 16% người tiêu dùng độ tuổi từ 52 đến 68 đánh giá như vậy.

Những người tiêu dùng lớn tuổi thường tin tưởng các kênh truyền thống, như là báo in (27%).

Truyền hình và báo in vẫn là phương tiện hiệu quả nhất để thu hút khách hàng mới: 57% người khảo sát nói họ sẽ thử một sản phẩm, dịch vụ do biết đến qua chiến dịch trên truyền hình, 38% nói họ sẽ dùng thử vì những chiến dịch trên báo in.


Những khán giả lớn tuổi có nhiều khả năng sẽ thử một sản phẩm mới thông qua quảng cáo tài trợ của thương hiệu hoặc quảng cáo của địa phương thông qua các truyền thống (như là hoặc báo chí), trong khi đó giới trẻ thường thử sản phẩm sau khi xem nội dung về thương hiệu trên xã hội hoặc mới.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *